Antalya Diş Hekimi Eğitimi, Özel Kurs

İçindekiler

Diş Hekimi Özgür Yıldırım, diş hekimliği mesleğini Antalya'da icra eden; ağız, diş ve dudaklardan oluşan ağız boşluğu ve çevre dokuları kapsayan diş hekimliği uzmanlığıyla, hastalarına yönelik tanılama ve tedavi hizmeti vermenin yanı sıra, Antalya diş hekimi eğitimi ve Antalya diş hekimi birebir özel kurs hizmeti ile mesleki yönden yetkinlik kazanmak isteyen diş doktorlarına estetik diş hekimliği, composite veneers, bonding, kompozit dolgular ve gülüş tasarımına yönelik teori ve uygulama dersleri vermektedir.

Diş hekimliği; oral mukozasının ve ağız boşluğunun dentisyonunun yanı sıra, özellikle maksillofasiyal bölge olmak üzere, çevre bölgede yer alan ilişkili dokuların ve yapıların bozuklukları, hastalıkları ve rahatsızlıkları üzerinde çalışmalar yapan, teşhis eden, önleyen ve tedavi eden bilim dalıdır. Diş hekimliği mesleğini icra eden kişilere; diş hekimi, diş doktoru veya diş tabibi adı verilir. Diş hekimliği fakültelerinde 5 yıllık lisans öğrenimini tamamlayan kişiler, diş hekimi olarak mesleğini icra edebilir.

Antalya diş hekimi eğitimi, oldukça kapsamlı ve hacimli bir bilim dalı olan diş hekimliğinde uzmanlaşmak ve mesleki açıdan yetkinlik kazanmak, yalnızca lisans öğrenimiyle edinilen öğretiyle mümkün değildir. Dolayısıyla, mesleki bilgi, birikim, müktesebat ve deneyim açısından yeterlilik sahibi bir uzmandan yardım almak, diş hekimliğine ilişkin gerek öğreti gerekse pratik eğitim almak, en doğru yaklaşım olacaktır. Antalya'da diş hekimi olarak hizmet veren Özgür Yıldırım, mesleki yönden gelişim hedefleyen diş hekimlerine yönelik birebir özel kurs hizmeti ile diş hekimliğinde uzmanlaşmak isteyen doktorlara yönelik özel ders vermektedir.

Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği; kişinin sağlıklı dişlerle birlikte, estetik beklentilerini karşılar nitelikte diş, çene yapısına sahip olmasını sağlayan diş hekimliği alanıdır. Estetik diş hekimliğinde teknolojiden ve pek çok tedavi metodundan yararlanılarak sağlıklı ve estetik dişlere sahip olunması amaçlanır. Bireyin fiziksel özelliklerine göre en uyumlu estetik görünümün elde edilmesi sağlanır; bu nedenle, uygulanacak tedavi metotları her bir birey için farklı ve özeldir.

Estetik diş hekimliğine başvuran bireylerin ağız, çene ve yüz yapısı değerlendirildikten sonra bilgisayar ortamında en doğal, ideal ve estetik görünüm tasarlanır. Estetik diş hekimliğinde uzmanlaşmak, yetkinlik kazanmak isteyen diş hekimlerine yönelik teori ve uygulamadan oluşan özel kurs hizmeti veren Özgür Yıldırım, Antalya diş hekimi özel kurs ihtiyacına yanıt verecek nitelikte kapsamlı kurslarıyla eğitim hizmeti sağlamaktadır.

Composite Veneers

Composite veneer uygulaması, dişe zarar vermeksizin dişlerde bulunan küçük şekil bozukluklarının, özel malzemeler ve kompozit dolgu maddesi kullanılarak giderilmesi; sağlıklı, estetik ve doğal bir görünüm elde edilmesini sağlayan diş hekimliği uygulamasıdır.

Bonding

Bonding (adeviz) sistemler; dişin boyutu, şekli ve rengi gibi özelliklerinde birtakım değişiklikler yapılması gerektiğinde, dişe yapılan yapıştırma işlemleri ile amaçlanan değişimlerin gerçekleşmesini sağlayan uygulamalara denir. Bonding uygulamasının başlıca avantajları şunlardır:

  • Diş aralarındaki boşlukların doldurulması,

  • Kırık dişlerin doldurulması,

  • Aşınan dişlerin şekillendirilmesi,

  • Diş rengi değişimi,

Bonding uygulaması, yukarıda sıralananlar başta olmak üzere, diş üzerinde hedeflenen birçok değişim ve şekillendirme işleminde yüksek başarı elde edilmesini sağlayan pratik uygulamalardandır.

Kompozit Dolgular

Kompozit dolgular; geçmiş yıllarda kullanılan gri dolguların yerine kullanılan, çok daha sağlıklı bir yapıya sahip olduğu gibi oldukça estetik görünüm sunmaktadır. Estetik görünümü ile birlikte doğal bir görünüm sağlaması, kompozit dolguları cazip kılan bir diğer önemli avantajıdır.

Gülüş Tasarımı

Gülüş tasarımı; farklı sebeplerle estetik yönden zarar gören diş ve dişetindeki farklılıkların, bireyin gereksinimleri ve yüz şekline referans alınarak estetik ve doğal bir görünüme kavuşturulmasını sağlayan uygulamalardır.