Estetik Gülüş Tasarımı

İçindekiler

Gülüş tasarımı, diş hekimliği ve sanatı bir arada uygulayarak size ideal gülüşü sağlamayı amaçlayan bilim dalıdır. Amaç, sağlık ve estetiği birleştirerek gülümsemeyi planlamaktır. Diş hekimliğinde estetik ve restoratif materyallerin gelişmesi ile birçok şekil, renk ve pozisyon bozukluğu kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

GÜLÜŞ TASARIMINDA DİKKAT EDİLEN ÖLÇEKLER

1.Yatay Simetri: Her iki göz bebeği arasından geçen hayali bir yatay çizgi çizersek, bu çizgi ideal olarak köpek dişlerinin keskin noktaları arasına çizdiğimiz yatay çizgiye paralel olmalıdır.

2.Dikey Simetri: Yüzümüzün ortasından geçen hayali bir çizgi düşünelim. Bu çizgi iki gözümüzün, burnumuzun ve çenemizin tam ortasından geçmelidir. İdeal olarak bu çizgi orta hat dediğimiz orta kesici dişlerin arasından da geçmeli ve orta kesici dişler birbirinin ayna görüntüsü olmalıdır.

3. Gülme Çizgisi: Üst dişlerin kesici kenarlarından geçen hayali bir eğri düşünün. Bunun alt dudak ile uyumlu bir gülüş eğrisine sahip olması idealdir. Bu özellik, gülüşe genç bir görünüm kazandırır.

4. Gülümseme Genişliği: İdeal olarak geniş bir gülümsemede birinci büyük azı dişlerine kadar bütün ön dişler görünmelidir. Ancak dar bir gülümseme varsa, köpek dişleri arasında sadece altı diş görünür.

5. Dişeti Çizgisi: Üst dişlerin tepesinden geçen hayali bir eğri çizilirse ideal olarak sadece dişler arasındaki üçgen pembe alanlar görünmelidir.

6. Altın Oran: Altın orana göre yan kesici dişler 1 birim kabul edilirse, üst ön kesici dişin yan kesici dişten 1, 618 oranında büyük olduğu görülür. Yan kesici diş diğer yanında bulunan köpek dişinden 1,618 kat daha fazla gülümseme sırasında görünür. Aynı şekilde köpek dişi yanındaki küçük azı dişinden 1,618 oranında daha fazla görünmelidir. Üst ön 6 kesici dişin, alt ön kesici dişlere oranı da aynı rakamı vermektedir. Her diş kendi içinde kıyaslama yapıldığında aynı rakama ulaşılır. Gözün uzunluğu ile gülümseme sırasında ortaya çıkan mesafe oranlandığında da aynı rakama ulaşılır. Bu ölçümler her ne kadar bilgisayar ve fotoğraf üzerinde yapılabilse de; en sağlıklısı, kayıtların hasta ve hekimin yüz yüze muayene ve özel ölçüm yöntemleriyle elde edilen şeklidir. Bu ölçümleri diş hekimi ve diş hekimliği teknisyeni değerlendirir ve kişiye özel gülümsemeyi dizayn ederek, "yeni gülüş" diş hekimi tarafından hastanın onayına sunulur.

7. Dişin kendi içindeki oranı: İdeal olarak bir dişin genişliği, uzunluğunun %80'i kadardır. Bazı kişilerde dişlerin aşınması ile bu oran 1:1'e yaklaşır ve aşınan dişler kareye benzer. Bu oran, dişlerin zaman içinde ne kadar aşındığını ölçmemize ve ön diş restorasyonlarında mükemmel gülümsemeyi yakalamamıza olanak tanır.

8.Embraşürler: Kesici dişlerin uçlarında yer alan üçgen benzeri boşluklardır. Embraşürler olmasaydı dişler piyano tuşları gibi görünürdü. İdeal olarak, bu kavisler merkezi kesici dişlerde dar, yan kesici dişlerde daha geniştir. Kadınlardaki kavisler erkeklerinkinden daha yuvarlaktır.